اطلاعات لحظه‌ای: 1400/03/22
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 9,412 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 9,349 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/22
کل خالص ارزش دارائی ها 3,618,656,894,727 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,349 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,349 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,412 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 387,100,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/04/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اقتصاد بيدار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیران سرمایه گذاری:

مژگان رشيدي، عليرضا رضائيان

حسابرس:

موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا