اطلاعات لحظه‌ای: 1400/01/29
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,470 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,393 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/29
کل خالص ارزش دارائی ها 4,023,107,869,624 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,393 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,393 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,470 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 387,100,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/04/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اقتصاد بيدار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیران سرمایه گذاری:

مژگان رشيدي، عليرضا رضائيان

حسابرس:

موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا